ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
Pattama Anuin
/ Categories: News

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น ปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้นักศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาแลกปลี่ยนและนำความรู้ รวมทั้งประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์ จึงประกาศรับสมัครบนักศึกษาเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศ ญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 ทุน ได้แก่

Aoyama Gakuin University, Asia University, Daito Bunka University, Kanazawa University ,Kanda University of International Studies
Naruto University of Education, Ryukoku University, Shizuoka University, Tokyo University of Foreign Studies และ Yamaguchi University

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-260-1012, โทรศัพท์ภายใน 15640, 15642

mailรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

yes Scholarships Page (Click here)

Previous Article ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561
Next Article พิธีเปิดโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
Print
598

x