Latest News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก โครงการนิสิตเเลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก โครงการนิสิตเเลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก โครงการนิสิตเเลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 ทุน

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 23 ทุน 

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Piedmont International University

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020
พิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

พิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 2020

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Seoul National University
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Seoul National University

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Seoul National University

วันที่ 23 มกราคม 2563 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำทีมโดยรศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เข้าพบคณะผู้บริหาร

RSS
1345678910Last

Calender

PR SWU

Application form

External Organizations

The Office of the PresidentMemorandum of Understanding